Happyschaps Sunshine Hasse

Flytter til Skåne

Født: 15.10.19

Vekt: 330 g

 

 

 

Vekt uke 1: 667 

                2: 1002 g

                3:1435 g

                4:1871 g

                5:2295 g

                6:

                7:

 

 

Happyschaps Sunshine 

Flytter til Stockholm

Født: 15.10.19

Vekt: 224 g

 

 

 

Vekt uke 1: 546 g            

                2: 714 g

                3: 1098 g

                4: 1481 g

                5: 1825 g

                6:

                7:


Happyschaps Sunshine Alita

Flytter til oslo

Født: 15.10.19

Vekt: 210 g

 

 

 

 

 

Vekt uke 1: 470 g

                2: 678 g

                3: 987 g

                4: 1325 g

                5: 1699 g

                6:

                7:

Happyschaps Sunshine Sindy

Født 15.10.19

Vekt: 187 g

 

 

 

 

Vekt uke 1: 456 g

                 2: 602 g

                 3: 937 g

                 4: 1206 g

                 5: 1532

                 6:

                 7:


Happyschaps Sunshine Tinka

Flytter til Oslo

Født 15.10.19

Vekt 275 g

 

 

 

 

Vekt uke 1: 652 g

                2: 875 g

                3: 1325 g

                4: 1765 g

                5: 2129 g

                6:

                7:

Happyschaps Sunshine Bowie

Født 15.10.19

Flytter til Oslo

vekt 253 g

 

 

 

 

Vekt uke 1: 578 g

                2: 764 g

                3: 1048 g

                4: 1490 g

                5: 1877 g

                6:

                7:


Happyschaps Sunshine Memories

Flytter til USA

født 15.10.19

Vekt 333 g

 

 

 

Vekt uke 1: 703 g

                2: 987 g

                3: 1402 g

                4: 1862 g

                5: 2392 g

                6:

                7:

Happyschaps Sunshine Phoebe

Flytter til Rælingen

Født 15.10.19

Vekt 302

 

 

Vekt uke 1: 650 g

                2: 882 g

                3: 1305 g

                4: 1773 g

                5: 2130 g

                6:

                7: